Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-473/18

"dostawa zestawu komputerowego dla WIEiT- KC-zp.272-473/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,4 2018.09.20 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 473 docx 73,3 2018.09.20 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 235,5 2018.09.20 27
Wzór formularza oferty - dostawy docx 34,0 2018.09.20 28
Wzór umowy - dostawy docx 34,6 2018.09.20 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,4 2018.10.30 19
espd-request xml 231,6 2018.09.20 26
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.10.30 23

Pobierz wszystkie dokumenty