Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-46/18

"Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane pdf 345,3 2018.09.20 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 2030,9 2018.09.20 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianach siwz pdf 55,6 2018.10.15 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1a Jednolity europejski dokument zamówienia docx 60,8 2018.09.20 24
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,2 2018.09.20 26
formularz ofertowy poprawiony doc 69,0 2018.09.20 39
I powiadomienie o zmianach siwz pdf 57,8 2018.10.18 5
Modyfikacja umowa dzierżawy pdf 178,7 2018.10.15 12
umowa dzierżawy zał. nr 8 pdf 208,0 2018.09.20 27
wzór umowy zał. nr.7 pdf 739,7 2018.09.20 28
Z1b_JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2018.09.20 24
Z2a opis 7z 75,4 2018.09.20 65
Z2b opis 7z 84,8 2018.09.20 42
Z2c opis 7z 85,8 2018.09.20 39
Z4_Formularz cenowy doc 104,5 2018.09.20 30
Z4_Formularz cenowy_zmodyfikowany doc 100,5 2018.10.15 13
Z5_Wykaz usług docx 17,2 2018.09.20 27
zmiana form. ofertowy doc 67,5 2018.10.15 19

Pobierz wszystkie dokumenty