Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-46/18

"Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane pdf 345,3 2018.10.15 56

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
sprostowanie ogłoszenia PDF 36,5 2018.10.24 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 2030,9 2018.10.15 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1a Jednolity europejski dokument zamówienia docx 60,8 2018.10.15 38
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,2 2018.10.15 39
formularz ofertowy poprawiony doc 69,0 2018.10.15 65
I modyfikacja umowa pdf 320,3 2018.10.24 30
I powiadomienie o zmianach siwz pdf 57,8 2018.10.18 32
III powiadomienie o zmianie siwz, terminie składania ofert PDF 63,9 2018.10.24 33
III_Modyfikacja - Zał.4 Preparaty 2b Nowowiejskiego odt 21,4 2018.10.24 30
III_Modyfikacja - załącznik nr 1- zamówienie częściowe nr 1 - opis przedmiot odt 18,2 2018.10.24 33
III_Modyfikacja - załącznik nr 1- zamówienie częściowe nr 2 - opis przedmiot odt 18,7 2018.10.24 27
III_Modyfikacja - załącznik nr 1- zamówienie częściowe nr 3 - opis przedmiot odt 18,5 2018.10.24 33
III_Modyfikacja -Zał. 4 -Preparaty 2c Jarochowskiego odt 23,7 2018.10.24 29
III_Modyfikacja Zał.4-Preparaty 2a Krysiewicza odt 22,4 2018.10.24 26
Informacja z aukcji pdf 208,1 2018.11.29 21
informacja z otwarcia ofert pdf 56,3 2018.11.09 32
Modyfikacja umowa dzierżawy pdf 178,7 2018.10.15 44
powiadomienie o zmianach siwz pdf 57,8 2018.10.18 29
pytania i odpowiedzi PDF 713,7 2018.10.24 37
sprostowanie ogłoszenia poprawione pdf 79,0 2018.10.25 32
sprostowanie pytania i odpowiedzi pdf 424,1 2018.10.29 32
umowa dzierżawy zał. nr 8 pdf 208,0 2018.10.15 43
wzór umowy zał. nr.7 pdf 739,7 2018.10.15 42
Z1b_JEDZ_Instrukcja pdf 1122,0 2018.10.15 41
Z2a opis 7z 75,4 2018.10.15 77
Z2b opis 7z 84,8 2018.10.15 55
Z2c opis 7z 85,8 2018.10.15 52
Z4_Formularz cenowy doc 104,5 2018.10.15 45
Z4_Formularz cenowy_zmodyfikowany doc 100,5 2018.10.15 36
Z5_Wykaz usług docx 17,2 2018.10.15 40
zmiana form. ofertowy doc 67,5 2018.10.15 41

Pobierz wszystkie dokumenty