Szczegóły ogłoszenia

NA/P/276/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pokoi mieszkalnych w domu studenckim „Akapit” Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 79,0 2018.09.19 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 198,0 2018.09.19 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.09.19 41
Formularz oferty doc 68,5 2018.09.19 38
Lokalizacja jpg 804,2 2018.09.19 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.09.19 35
Projekt budowlany PDF zip 41565,5 2018.09.19 44
Projekt wykonawczy zip 93712,3 2018.09.19 56
Wykaz dostaw lub usług doc 36,0 2018.09.19 42
Wykaz osób doc 36,0 2018.09.19 35
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 527,4 2018.09.19 36
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.09.19 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.09.28 50

Pobierz wszystkie dokumenty