Szczegóły ogłoszenia

KA-2/120/2018

"Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu osiedla studenckiego i przyległego parkingu politechniki krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie, wynoszenie posegregowanych śmieci, załadunek nieczystości stałych, czyszczenie ciągów zsypowych oraz terenów przy śmietnikach w Domach Studenckich PK"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,2 2018.09.19 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 191,5 2018.09.19 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.09.19 51
Formularz ofertowy doc 55,5 2018.09.19 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018.09.19 46
Projekt umowy doc 122,5 2018.09.19 42
Wykaz usług doc 34,5 2018.09.19 43
Zał nr 1-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 78,5 2018.09.19 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2018.09.19 49

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.09.2018. doc 22,7 2018.09.20 46

Pobierz wszystkie dokumenty