Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-460/18

"kompleksowe ubezpieczenie majątku AGH oraz ACK Cyfronet AGH od wszelkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, mienia w transporcie krajowym oraz kosztów leczenia w zagranicznych podróżach służbowych - KC-zp.272-460/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 40,3 2018.09.19 65

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) 2 doc 217,6 2018.10.12 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 250,0 2018.09.19 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o szkodach - zał. nr 6 docx 28,6 2018.09.19 65
Informacje techniczne - zał. nr 5 doc 389,5 2018.09.19 60
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,1 2018.09.19 51
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 4 doc 497,5 2018.09.19 68
Wykaz aparatury - zał. nr 10 xlsx 13,6 2018.09.19 51
Wykaz aparatury terenowej - zał. nr 11 xlsx 12,3 2018.09.19 51
Wykaz budynków AGH - zał. nr 8 xlsx 27,8 2018.09.19 53
Wykaz pojazdów z Gr. VII - zał. nr 9 docx 21,4 2018.09.19 48
Wykaz wyposażenia pojazdów-laboratorium - zał. nr 7 docx 22,5 2018.09.19 58
Wzór formularza oferty - usługi doc 87,0 2018.09.19 58
Wzór umowy - usługi doc 78,0 2018.09.19 52

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 213,6 2018.10.03 66
Powiadomienie o zmianach w SIWZ - 3 doc 216,3 2018.10.18 55
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 215,5 2018.10.12 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 121,4 2018.09.19 55
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2018.10.10 43
Informacja o zmianie ogłoszenia - 2 doc 222,0 2018.10.19 45
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2018.10.31 34
Informacja z wizji lokalnej doc 279,5 2018.10.08 39
Ogłoszenie zmian docx 17,4 2018.10.24 28
Oswiadczenie -GRUPA KAPITAŁOWA doc 45,5 2018.10.31 13
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,7 2018.10.12 56
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert-2 doc 215,9 2018.10.24 34
sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu doc 31,0 2018.09.21 64
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 4 do umowy w zad doc 96,0 2018.10.18 32
WZÓR UMOWY – zad. nr 1 doc 93,5 2018.10.18 30
WZÓR UMOWY – zad. nr 2 doc 96,0 2018.10.18 30
WZÓR UMOWY – zad. nr 3 doc 93,5 2018.10.18 24
WZÓR UMOWY – zad. nr 4 doc 94,0 2018.10.18 23
Załącznik do odpowiedzi na zapytania 5 - Deklaracja w zakresie poufności informacji doc 25,5 2018.10.17 34
Zaświadczenie o historii szkodowej dla AGH pdf 62,4 2018.10.11 53

Pobierz wszystkie dokumenty