Szczegóły ogłoszenia

NA/P/288/2018

"Projekt budowlany i wykonawczy dźwigu osobowego zewnętrznego przy budynku administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2018.09.14 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 66,7 2018.09.14 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.09.14 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.09.14 5
Szczegółowy opis zamówienia rar 1078,8 2018.09.14 5
Wykaz dostaw lub usług doc 20,5 2018.09.14 5
Wykaz osób doc 19,6 2018.09.14 5
Wzór oferty doc 28,6 2018.09.14 6
Wzór umowy na dostawy lub usługi rar 80,2 2018.09.14 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.09.14 5

Pobierz wszystkie dokumenty