Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/81/2018

"Całodobowy transport sanitarny zespołem specjalistycznym."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,2 2018.09.14 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 61,6 2018.09.14 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2018.09.14 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2018.09.14 33
Wzór formularza ofertowego doc 40,5 2018.09.14 36
wzór umowy doc 494,0 2018.09.14 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2018.09.28 31

Pobierz wszystkie dokumenty