Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-06/18

"Remont pokoi i sanitariatów na II i VI piętrze budynku oraz zabezpieczenie balkonów na II, IV, V, VI kondygnacji Domu Studenta nr 7 HERKULES"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2018.09.13 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,9 2018.09.13 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.09.13 7
Opis przedmiotu zamówienia-balkony pdf 1208,1 2018.09.13 10
opis przedmiotu zamówienia-RB Herkules II etap 2018 pdf 1267,8 2018.09.13 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.09.13 5
przedmiar robót RB II etap Herkules 2018 pdf 1933,2 2018.09.13 9
Przedmiar robót-balkony pdf 305,6 2018.09.13 6
rys. cz. 2 RB Herkules 2018 pdf 346,1 2018.09.13 7
rys. cz.1 BB Herkules 2018 pdf 369,4 2018.09.13 7
STWIOR-4 RB Herkules 2018 pdf 4735,2 2018.09.13 8
STWiOR-balkony pdf 3563,3 2018.09.13 6
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.09.13 6
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.09.13 5

Pobierz wszystkie dokumenty