Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-05/18

"Budowa linii optotelekomunikacyjnej relacji: Politechnika Częstochowska – TZN I. Jasnogórska 84/90 - UJD ul. Dąbrowskiego 14"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,4 2018.09.13 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,3 2018.09.13 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.09.13 10
OpisPrzedmiotuZamowienia_z_mapą pdf 3662,3 2018.09.13 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.09.13 8
Przedmiar pdf 1124,9 2018.09.13 16
STWiOR pdf 5821,9 2018.09.13 9
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.09.13 10
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.09.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty