Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-05/18

"Budowa linii optotelekomunikacyjnej relacji: Politechnika Częstochowska – TZN I. Jasnogórska 84/90 - UJD ul. Dąbrowskiego 14"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,4 2018.09.13 160

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,3 2018.09.13 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.09.13 60
OpisPrzedmiotuZamowienia_z_mapą pdf 3662,3 2018.09.13 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2018.09.13 57
Przedmiar pdf 1124,9 2018.09.13 72
STWiOR pdf 5821,9 2018.09.13 82
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,5 2018.09.13 67
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2018.09.13 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.10.02 51

Pobierz wszystkie dokumenty