Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-461/18

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Kompleksowa usługa kancelarii patentowej mająca na celu uzyskanie ochrony patentowej w EPO dla wynalazku wdrażanego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+ Kc-zp.272-461/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Ogłoszenie o zamówieniu doc 282,0 2018.09.13 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2018.09.21 24
Oferta cenowa doc 57,7 2018.09.13 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 57,4 2018.09.13 34
Wykaz osób doc 59,4 2018.09.13 37
Wykaz zrealizowanych usług doc 67,1 2018.09.13 35
Wzór umowy - usługi doc 66,4 2018.09.13 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2018.09.21 52
Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Kc-zp.272-461 18 doc 344,0 2018.11.06 21

Pobierz wszystkie dokumenty