Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-461/18

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Kompleksowa usługa kancelarii patentowej mająca na celu uzyskanie ochrony patentowej w EPO dla wynalazku wdrażanego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+ Kc-zp.272-461/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Ogłoszenie o zamówieniu doc 282,0 2018.09.13 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oferta cenowa doc 57,7 2018.09.13 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 57,4 2018.09.13 10
Wykaz osób doc 59,4 2018.09.13 13
Wykaz zrealizowanych usług doc 67,1 2018.09.13 11
Wzór umowy - usługi doc 66,4 2018.09.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty