Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-21/A/18

"Dostawa projektora multimedialnego i ekranu dla Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2018.09.13 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 54,3 2018.09.13 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2018.09.13 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2018.09.13 7
Projekt umowy doc 85,5 2018.09.13 7
Wzór oferty na dostawy doc 58,5 2018.09.13 7
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 40,0 2018.09.13 8

Pobierz wszystkie dokumenty