Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-454/18

"Dostawa mebli biurowych i foteli do pracowni Katedry Metaloznastwa i Metalurgii Proszków - KC-zp.272-454/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,4 2018.09.12 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 117,9 2018.09.12 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2018.09.12 4
Wzór formularza oferty doc 28,5 2018.09.12 3
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2018.09.12 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 454 xml 127,9 2018.09.12 3

Pobierz wszystkie dokumenty