Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-454/18

"Dostawa mebli biurowych i foteli do pracowni Katedry Metaloznastwa i Metalurgii Proszków - KC-zp.272-454/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 140,4 2018.09.12 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 77,6 2018.10.11 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 117,9 2018.09.12 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2018.09.12 65
Wzór formularza oferty doc 28,5 2018.09.12 72
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2018.09.12 57

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 272,7 2018.10.11 52

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 454 xml 127,9 2018.09.12 61
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 215,6 2018.10.09 55
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.10.24 45
Lista obecności - komisja i oferenci doc 18,4 2018.10.24 47
Nowy Wzór formularza oferty docx 29,5 2018.10.11 62
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,4 2018.10.11 59

Pobierz wszystkie dokumenty