Szczegóły ogłoszenia

KC.zp.272-471/18

"Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z języka angielskiego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC.zp.272-471/18 - OGŁOSZENIE SPOŁECZNE"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 506,5 2018.09.12 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 432,0 2018.09.12 40
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 423,5 2018.09.12 43
Wykaz zrealizowanych usług docx 408,0 2018.09.12 39
Wzór formularza oferty - usługi docx 407,5 2018.09.12 45
Wzór umowy - usługi doc 283,0 2018.09.12 45
Załącznik nr 2 do umowy doc 95,5 2018.09.12 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 65,2 2018.09.20 38
Oswiadczenie -GRUPA KAPITAŁOWA doc 148,0 2018.09.20 32

Pobierz wszystkie dokumenty