Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/64/2018

"Dostawa elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi, zestawów odczynnikowych, zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą urządzeń do wykonywania tych badań"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 126,5 2018.09.12 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,7 2018.09.12 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2018.09.12 38
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,1 2018.09.12 37
Umowa, zgoda powierzenia przetwarzania danych - RODO docx 19,5 2018.09.12 33
zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy doc 58,0 2018.09.12 42
zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy doc 279,0 2018.09.12 60
zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy (zadanie 1) doc 92,5 2018.09.12 38
zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy (zadanie 2, 3) doc 110,0 2018.09.12 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 561,5 2018.10.25 24
odpowiedzi do SIWZ pdf 2243,6 2018.10.08 40
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1592,9 2018.10.31 20
zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy - modyfikacja nr 1 doc 59,5 2018.10.08 38
zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy - modyfikacja nr 1 doc 279,5 2018.10.08 35
zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy (zadanie 1) - modyfikacja nr 1 doc 94,0 2018.10.08 24
zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy (zadanie 2, 3) - modyfikacja nr 1 doc 111,0 2018.10.08 30

Pobierz wszystkie dokumenty