Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/64/2018

"Dostawa elementów systemu zamkniętego do pobierania krwi, zestawów odczynnikowych, zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą urządzeń do wykonywania tych badań"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 126,5 2018.09.12 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,7 2018.09.12 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 33,9 2018.09.12 29
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 78,1 2018.09.12 30
Umowa, zgoda powierzenia przetwarzania danych - RODO docx 19,5 2018.09.12 26
zał. 1 do SIWZ - formularz ofertowy doc 58,0 2018.09.12 34
zał. 2 do SIWZ - formularz cenowy doc 279,0 2018.09.12 48
zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy (zadanie 1) doc 92,5 2018.09.12 32
zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy (zadanie 2, 3) doc 110,0 2018.09.12 32

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty