Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-456/18

"usługa wydruku oraz dostarczenia monografii naukowej technicznej pt. Miedź przeciwdrobnoustrojowa. Materiały - Powierzchnie dotykowe - Aplikacje - KC-zp.272-456/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,0 2018.09.12 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,6 2018.09.12 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.09.12 34
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.09.12 32
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,3 2018.09.12 37
Wzór formularza oferty doc 26,9 2018.09.12 34
Wzór umowy - usługi doc 29,3 2018.09.12 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 214,0 2018.09.17 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.09.20 26

Pobierz wszystkie dokumenty