Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-464/18

"Remont instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku zakładowego stanowiącego własność AGH zlokalizowanego przy ul. Gramatyka 7a w Krakowie.- KC-zp.272-464/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,6 2018.09.11 82

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 97,3 2018.09.24 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,0 2018.09.11 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2018.09.11 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.09.11 58
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.09.11 57
Wykaz osób doc 42,0 2018.09.11 59
Wzór formularza oferty doc 62,5 2018.09.11 61
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.09.11 65
wzór umowy doc 222,0 2018.09.11 61
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018.09.11 69
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.09.11 55

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,6 2018.09.21 72
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - ZMIANA doc 216,6 2018.09.24 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018.09.27 66
NOWY Wzór formularza oferty doc 63,0 2018.09.24 56

Pobierz wszystkie dokumenty