Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-464/18

"Remont instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku zakładowego stanowiącego własność AGH zlokalizowanego przy ul. Gramatyka 7a w Krakowie.- KC-zp.272-464/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,6 2018.09.11 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,0 2018.09.11 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2018.09.11 6
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.09.11 7
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.09.11 6
Wykaz osób doc 42,0 2018.09.11 9
Wzór formularza oferty doc 62,5 2018.09.11 7
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.09.11 6
wzór umowy doc 222,0 2018.09.11 8
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,0 2018.09.11 9
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.09.11 6

Pobierz wszystkie dokumenty