Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.4.2018

""Budowa odcinka drogi leśnej wraz ze składnicą przyzrębową w Nadleśnictwie Ośno Lubuskie - II"."

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ; Nadleśnictwo Ośno Lubuskie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.09.2018r. pdf 5263,1 2018.09.10 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10.09.2018r. pdf 10719,8 2018.09.10 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZA810A~1 PDF 334,3 2018.09.10 48
ZA9434~1 PDF 616,3 2018.09.10 64
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pdf 846,2 2018.09.10 51
Załącznik nr 10 - Zobowiązanie o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnyc pdf 245,8 2018.09.10 50
Załącznik nr 11 - Wykaz osób pdf 550,3 2018.09.10 47
Załącznik nr 13 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 171,2 2018.09.10 51
Załącznik nr 13 a - Usuniecie drzew i krzewów pdf 103,5 2018.09.10 46
Załącznik nr 13 b - Krawężniki pdf 130,3 2018.09.10 43
Załącznik nr 13 c - Umocnienie powierzchniowe poboczy pdf 123,6 2018.09.10 48
Załącznik nr 13 d - Umocnienie powierzchniowe skarp pdf 108,0 2018.09.10 47
Załącznik nr 13 e - Roboty przygotowawcze pdf 65,0 2018.09.10 49
Załącznik nr 13 f - Roboty ziemne pdf 65,0 2018.09.10 46
Załącznik nr 13 g - Roboty ziemne wymagania ogólne pdf 142,1 2018.09.10 48
Załącznik nr 13 h - Roboty ziemne wykonanie wykopów pdf 103,8 2018.09.10 46
Załącznik nr 13 i - Roboty ziemne wykonanie nasypów pdf 131,1 2018.09.10 53
Załącznik nr 13 j - Podbudowa z kruszywa łamanego stablizowanego mechaniczni pdf 175,9 2018.09.10 47
Załącznik nr 13 k - Podbudowa z gruzu betonowego pdf 111,2 2018.09.10 58
Załącznik nr 13 l - Odtworzenie punktów wysokościowych pdf 108,3 2018.09.10 47
Załącznik nr 13 ł - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej pdf 119,4 2018.09.10 56
Załącznik nr 13 m - Koryto pdf 113,8 2018.09.10 48
Załącznik nr 13 n - Roboty wykończeniowe pdf 86,4 2018.09.10 58
Załącznik nr 1a - Przedmiar robót pdf 316,8 2018.09.10 58
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udział pdf 509,8 2018.09.10 45
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych pdf 360,9 2018.09.10 51
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależność lub jej braku do grupy kapita pdf 329,0 2018.09.10 47
Załącznik nr 6 - Wzór umowy pdf 874,4 2018.09.10 53
Załącznik nr 7 - Oświadczenie w spr. braku podstaw do wykluczenia art. 24 pdf 503,7 2018.09.10 55
Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy - Opis techniczny pdf 121,4 2018.09.10 48
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny do projektu wykoanawczego nr 2 pdf 568,7 2018.09.10 47
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny do projektu wykonawczego nr 1 pdf 1114,7 2018.09.10 48
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny do projektu wykonawczego nr 3 pdf 1080,1 2018.09.10 51
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny do projektu wykonawczego nr 4 pdf 202,1 2018.09.10 50
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny do projektu wykonawczego nr 5.1 pdf 468,1 2018.09.10 49
Załącznik nr 9 - Załącznik graficzny do projektu wykonawczego nr 5.2 pdf 343,3 2018.09.10 51

Pobierz wszystkie dokumenty