Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.12.2018

"Termomodernizacja Leśniczówki Sarbinowo"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 291,5 2018.09.10 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 11637,4 2018.09.10 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 Formularz Ofertowy doc 60,5 2018.09.10 5
zał. 1a TECR xls 39,0 2018.09.10 6
zał. 2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 41,5 2018.09.10 5
zał. 3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 46,5 2018.09.10 4
zał. 4 Oświadczenie zobowiązanie do oddania zasobów doc 35,0 2018.09.10 4
zał. 5 wykaz wykonanych robót doc 35,5 2018.09.10 6
zał. 6 wykaz osób doc 42,0 2018.09.10 5
zał. 7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 42,0 2018.09.10 5
zał. 8 wzór umowy termomodernizacja pdf 558,1 2018.09.10 4
zał. 9 Projekt budowlany zip 17949,5 2018.09.10 6
zał.10-STWIOR zip 1597,7 2018.09.10 6
zał.11- Przedmiar zip 379,7 2018.09.10 10

Pobierz wszystkie dokumenty