Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/15/2018

"Usługi sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS173-393543-pl pdf 151,2 2018.09.10 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 87,3 2018.09.10 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
częstotliwość sprzątania_zad.1 xlsx 59,4 2018.09.10 14
częstotliwość sprzątania_zad.2 xlsx 19,3 2018.09.10 8
Częstotliwość_sprzątania_zad.3 xlsx 14,3 2018.09.10 7
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2018.09.10 4
formularz oferty docx 41,4 2018.09.10 5
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,4 2018.09.10 6
Opis przedmiotu zamówienia_zad.1 docx 17,9 2018.09.10 8
opis przedmiotu zamówienia_zad.2 docx 43,2 2018.09.10 5
Opis_Przedmiotu_Zamówienia_zad.3 docx 32,0 2018.09.10 5
PROJEKT UMOWY SPRZĄTANIE 2018 docx 48,3 2018.09.10 9
wykaz osób docx 19,1 2018.09.10 6
wykaz usług docx 21,6 2018.09.10 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2018.09.10 3

Pobierz wszystkie dokumenty