Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.20.2018

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 71,2 2018.09.07 66

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 25,0 2018.09.18 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 64,1 2018.09.07 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 14640,7 2018.09.07 73
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2018.09.07 47
Formularz oferty doc 55,0 2018.09.07 44
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.09.07 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 77,5 2018.09.07 42
Projekt umowy doc 287,5 2018.09.07 59
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2018.09.07 45
Wykaz osób doc 41,0 2018.09.07 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2018.09.07 42

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2018.09.18 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 21,9 2018.09.18 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.10.02 58
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 17,7 2018.09.18 49

Pobierz wszystkie dokumenty