Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.19.2018

"Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drwinia wraz z projektem"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 60,0 2018.09.07 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,8 2018.09.07 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 10640,9 2018.09.07 50
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,6 2018.09.07 36
Formularz oferty doc 55,0 2018.09.07 38
Opis Przedmiotu Zamówienia docx 27,0 2018.09.07 50
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2018.09.07 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 76,0 2018.09.07 37
Projekt umowy doc 331,5 2018.09.07 35
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2018.09.07 39
Wykaz osób doc 41,0 2018.09.07 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.09.07 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.09.25 70

Pobierz wszystkie dokumenty