Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/8/18

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,2 2018.09.07 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 62,6 2018.09.07 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.09.07 85
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2018.09.07 85
Szczegółowy opis zamówienia doc 24,6 2018.09.07 108
Wzór oferty na dostawy doc 24,3 2018.09.07 89
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 29,3 2018.09.07 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 151,8 2018.10.01 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.10.15 69

Pobierz wszystkie dokumenty