Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.17.2018

"Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellonskiej 3 w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 95,0 2018.09.07 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 232,0 2018.09.07 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2018.09.07 37
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 42,5 2018.09.07 34
Zal nr 12 a_przedmiar_instalacje elektryczne pdf 118,6 2018.09.07 43
Zal nr 13 a_rys.1_zagospodarowanie terenu pdf 241,8 2018.09.07 37
Zal nr 15 d_rys. E4_schemat rozdzielnicy pdf 66,0 2018.09.07 31
Zal nr 15 e_rys. E5_widok rozdzielnicy pdf 72,5 2018.09.07 32
Zal nr 16_STWiOR_instalacje elektryczne docx 49,4 2018.09.07 32
Zał nr 12_przedmiar_architektura pdf 83,5 2018.09.07 53
Zał nr 13 b_rys. 2_rzut parteru inwentaryzacja pdf 638,0 2018.09.07 43
Zał nr 13 c_rys. 3_rzut parteru_architektura pdf 382,3 2018.09.07 49
Zał nr 13 d_rys. 4_zestawienie stolarki pdf 264,5 2018.09.07 40
Zał nr 13 e_rys. 5_projekt aranzacji pokoi pdf 831,5 2018.09.07 74
Zał nr 13 f_rys. 6_projekt zabudowy meblowej pdf 351,9 2018.09.07 40
Zał nr 13_projekt_opis_architektura pdf 709,6 2018.09.07 46
Zał nr 14_STWiOR_aranżacja pdf 101,5 2018.09.07 44
Zał nr 15 a_rys. E1_rzut parteru_gniazda pdf 156,2 2018.09.07 32
Zał nr 15 b_rys. E2_oświetlenie pdf 182,6 2018.09.07 40
Zał nr 15 c_rys. E3_instalacja SAP pdf 138,0 2018.09.07 32
Zał nr 15_projekt_opis_instalacje elektryczne pdf 142,2 2018.09.07 38
Zał. 10_Oświadczenie kierownika budowy o doświadczeniu przy zabytkach docx 22,9 2018.09.07 34
Zał. 3_ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 44,0 2018.09.07 31
Zał. 7_Wykaz robót budowlanych docx 20,7 2018.09.07 34
Zał. 8_Wykaz osób docx 19,2 2018.09.07 39
Zał. 9_Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych docx 23,4 2018.09.07 32
Zał. nr 11_Istotne postanowienia umowy doc 231,5 2018.09.07 33
Zał. nr 1_ Formularz oferty doc 53,0 2018.09.07 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2018.09.07 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 22,1 2018.09.24 48

Pobierz wszystkie dokumenty