Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.23.2018

"Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Ochmanów"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 59,5 2018.09.06 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2018.09.06 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 24593,1 2018.09.06 99
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,5 2018.09.06 56
Formularz oferty doc 54,0 2018.09.06 58
Ochmanów_STWiOR pdf 5838,2 2018.09.06 58
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 33,5 2018.09.06 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,0 2018.09.06 54
Projket umowy doc 179,5 2018.09.06 57
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2018.09.06 60
Wykaz osób doc 45,0 2018.09.06 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 20,9 2018.09.06 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 20,6 2018.09.17 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,3 2018.09.24 93

Pobierz wszystkie dokumenty