Szczegóły ogłoszenia

CRZP/97/2018/AEZ

"Dostawa zestawów do badania, odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego na potrzeby projektu Akademia Czystego Morza"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
613579-N-2018 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 78,8 2018.09.06 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 1518,0 2018.09.06 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 1028,0 2018.09.06 48
2_Kalkulacja ceny xlsx 110,6 2018.09.06 67
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 756,5 2018.09.06 41
4_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 755,0 2018.09.06 37
5_Wzór umowy doc 781,0 2018.09.06 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 629,1 2018.09.14 34

Pobierz wszystkie dokumenty