Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.3.VIII.2018

"Usługa bankowa"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 108,5 2018.09.06 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
18.09.2018 - ODPOWIEDZI doc 69,5 2018.09.18 30
21.09.2018 r. - informacja z otwarcia ofert xls 27,0 2018.09.21 28
SIWZ doc 203,0 2018.09.06 39
Zał. nr 8 do odpowiedzi zip 15272,5 2018.09.18 26
Zał. nr 1 do odpowiedzi pdf 2125,5 2018.09.18 25
Zał. nr 1 do odpowiedzi - Dokumenty księgowe - 2017 rok zip 3783,2 2018.09.18 28
Zał. nr 1 do odpwoiedzi - Dokumenty księgowe - 2016 rok zip 13580,4 2018.09.18 23
Zał. nr 2 do odpowiedzi pdf 648,5 2018.09.18 25
Zał. nr 3 do odpowiedz pdf 194,0 2018.09.18 29
Zał. nr 4 do odpowiedzi pdf 409,4 2018.09.18 28
Zał. nr 5 do odpowiedzi pdf 296,3 2018.09.18 25
Zał. nr 6 do odpowiedzi pdf 1212,6 2018.09.18 24
Zał. nr 7 do odpowiedzi - Plan inwestycyjny na 3 lata xls 27,0 2018.09.18 24
zał. nr 7 do SIWZ -PROCEDURA POSTĘPOWANIE WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO PRACE NA T pdf 16566,9 2018.09.06 30
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 93,0 2018.09.06 34
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie NOWE doc 52,5 2018.09.06 25
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie RODO doc 29,5 2018.09.06 28
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 34,5 2018.09.06 24
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 37,0 2018.09.06 28
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. doc 92,5 2018.09.06 33

Pobierz wszystkie dokumenty