Szczegóły ogłoszenia

CRZP/98/2018/AEZ

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2018 - 8"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 612158-N-2018 pdf 222,0 2018.09.04 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 739,5 2018.09.04 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 310,5 2018.09.04 36
2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.09.04 33
3_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.09.04 28
4_Wzór umowy docx 38,7 2018.09.04 35
5_Szczegółowy opis zamówienia rar 36,3 2018.09.04 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 313,5 2018.09.06 31

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 578,7 2018.09.12 33

Pobierz wszystkie dokumenty