Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/20/08/02/2018

"Dobudowa szybu windowego do budynku Ł na terenie CSK MSWIA "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 133,5 2018.09.04 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 309,0 2018.09.04 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.09.04 10
Formularz ofertowy docx 21,4 2018.09.04 8
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2018.09.04 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 273,0 2018.09.04 8
Klauzula informacyjna RODO doc 33,5 2018.09.04 8
Opis prac budowlanych-Szpital Woloska, Bud F doc 75,5 2018.09.04 14
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2018.09.04 8
Oświadczenie RODO doc 21,5 2018.09.04 5
Program funkcjonalno-uzytkowy odt 54,0 2018.09.04 13
rodo załącznik do umowy docx 15,3 2018.09.04 6
Wykaz osób rtf 49,5 2018.09.04 7
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,2 2018.09.04 6
Wzór umowy doc 211,0 2018.09.04 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.09.04 6

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,5 2018.09.17 0

Pobierz wszystkie dokumenty