Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/20/08/02/2018

"Dobudowa szybu windowego do budynku Ł na terenie CSK MSWIA "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 133,5 2018.09.04 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 309,0 2018.09.04 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.09.04 58
Formularz ofertowy docx 21,4 2018.09.04 56
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2018.09.04 57
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 273,0 2018.09.04 54
Klauzula informacyjna RODO doc 33,5 2018.09.04 55
Opis prac budowlanych-Szpital Woloska, Bud F doc 75,5 2018.09.04 59
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2018.09.04 53
Oświadczenie RODO doc 21,5 2018.09.04 60
Program funkcjonalno-uzytkowy odt 54,0 2018.09.04 68
rodo załącznik do umowy docx 15,3 2018.09.04 54
Wykaz osób rtf 49,5 2018.09.04 55
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,2 2018.09.04 49
Wzór umowy doc 211,0 2018.09.04 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.09.04 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,5 2018.09.17 58

Pobierz wszystkie dokumenty