Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-433/18

"Dostawa kamer - KC-zp.272-433/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,4 2018.08.31 54

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 96,2 2018.09.10 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 127,5 2018.08.31 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.08.31 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 39,5 2018.08.31 50
Wzór formularza oferty doc 45,0 2018.08.31 51
Wzór umowy - dostawy doc 64,0 2018.08.31 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 214,7 2018.09.10 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,2 2018.09.10 48

Pobierz wszystkie dokumenty