Szczegóły ogłoszenia

KC.zp.272-393/18

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z języka angielskiego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC.zp.272-393/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 506,0 2018.08.31 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 432,0 2018.08.31 7
Wykaz osób doc 424,5 2018.08.31 10
Wykaz zrealizowanych usług doc 403,5 2018.08.31 15
Wzór formularza oferty - usługi doc 406,8 2018.08.31 14
Wzór umowy - usługi doc 283,0 2018.08.31 9
Załącznik nr 2 do umowy doc 95,5 2018.08.31 9

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w Ogłoszeniu doc 520,1 2018.09.03 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 423,5 2018.09.03 5

Pobierz wszystkie dokumenty