Szczegóły ogłoszenia

KC.zp.272-393/18

"OGŁOSZENIE SPOŁECZNE - Usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Learningu AGH z języka angielskiego w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC.zp.272-393/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie SPOŁECZNE doc 506,0 2018.08.31 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 432,0 2018.08.31 39
Wykaz osób doc 424,5 2018.08.31 46
Wykaz zrealizowanych usług doc 403,5 2018.08.31 48
Wzór formularza oferty - usługi doc 406,8 2018.08.31 48
Wzór umowy - usługi doc 283,0 2018.08.31 41
Załącznik nr 2 do umowy doc 95,5 2018.08.31 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w Ogłoszeniu doc 520,1 2018.09.03 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia doc 423,5 2018.09.03 36

Pobierz wszystkie dokumenty