Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-15/18

"Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,7 2018.08.30 104

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 22,4 2018.09.06 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 73,0 2018.08.30 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 44,0 2018.08.30 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 39,1 2018.08.30 41
Projekt umowy doc 131,0 2018.08.30 43
Wzór oferty na dostawy doc 53,6 2018.08.30 45
Załącznik A. Formularz cenowy ZPDK-15_18 xlsx 53,8 2018.08.30 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 43,4 2018.09.06 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 32,0 2018.09.13 55

Pobierz wszystkie dokumenty