Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-52-2018

"Nadzór inwestorski dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji WSM w Bydgoszczy w formule "zaprojektuj-wybuduj""."

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 184,2 2018.08.22 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 296,5 2018.08.22 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.08.22 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2018.08.22 13
Wykaz dostaw lub usług doc 36,5 2018.08.22 13
Wykaz osób doc 34,5 2018.08.22 13
Wzór oferty na dostawy doc 64,5 2018.08.22 13
Zał. nr 6 Zasady Środowiskowe Dla Firm Zewnętrznych doc 67,5 2018.08.22 13
Zał.5 - Istotne postanowienia umowy doc 162,0 2018.08.22 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,3 2018.08.24 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2018.08.30 14

Pobierz wszystkie dokumenty