Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-52-2018

"Nadzór inwestorski dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji WSM w Bydgoszczy w formule "zaprojektuj-wybuduj""."

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 184,2 2018.08.22 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 296,5 2018.08.22 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.08.22 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2018.08.22 8
Wykaz dostaw lub usług doc 36,5 2018.08.22 8
Wykaz osób doc 34,5 2018.08.22 8
Wzór oferty na dostawy doc 64,5 2018.08.22 8
Zał. nr 6 Zasady Środowiskowe Dla Firm Zewnętrznych doc 67,5 2018.08.22 8
Zał.5 - Istotne postanowienia umowy doc 162,0 2018.08.22 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,3 2018.08.24 8

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2018.08.30 7

Pobierz wszystkie dokumenty