Szczegóły ogłoszenia

XIV/264/12/18

"Usługa rozwoju oprogramowania, wdrożenie nowej architektury i funkcji Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz rozbudowa interfejsów Polona.pl i e-ISBN"

Biblioteka Narodowa

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS165-376890-pl pdf 137,8 2018.08.29 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ 12_18 docx 309,8 2018.08.29 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia docx 354,4 2018.08.29 190
Załącznik nr 1a do SIWZ - Charakterystyka obecnych systemów (Załącznik nr 1 do OPZ) docx 820,2 2018.08.29 123
Załącznik nr 1b do SIWZ - Wymagania funkcjonalne (Załącznik nr 2 do OPZ) docx 902,3 2018.08.29 105
Załącznik nr 1c do SIWZ - Projekt techniczny Systemu Archiwizacji (Załącznik nr 3 do OPZ) docx 1599,9 2018.08.29 77
Załącznik nr 1d do SIWZ - Specyfikacja interfejsu API Systemu Archiwizacji (Załącznik nr 4 do OPZ) xlsx 49,9 2018.08.29 60
Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty docx 256,9 2018.08.29 56
Załącznik nr 3 do SIWZ – Instrukcja przygotowania i przesłania JEDZ przy użyciu środków kom. elektronicznej docx 231,2 2018.08.29 33
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób docx 228,3 2018.08.29 55
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług docx 2169,1 2018.08.29 51
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy docx 319,4 2018.08.29 75
Załącznik nr 6a do SIWZ - Słownik (Załącznik nr 1 do umowy) docx 255,1 2018.08.29 61
Załącznik nr 6b do SIWZ - Wzór Dyspozycji (Załącznik nr 3 do umowy) docx 231,9 2018.08.29 33
Załącznik nr 6c do SIWZ - Wzór Protokołu Odbioru Dyspozycji (Załącznik nr 4 do umowy) docx 230,8 2018.08.29 33
Załącznik nr 6d do SIWZ - Opis sposobu przekazania dostępu do infrastruktury projektu (Załącznik nr 5 do umowy) docx 236,8 2018.08.29 34
Załącznik nr 6e do SIWZ - wzór Wykaz Personelu Wykonawcy docx 237,4 2018.08.29 41
Załącznik nr 6f do SIWZ - Procedura Zdawcza (Załącznik nr 7 do umowy) docx 240,2 2018.08.29 33
Załącznik nr 6g do SIWZ - Exit Plan (Załącznik nr 8 do umowy) docx 241,2 2018.08.29 36
Załącznik nr 6h do SIWZ - Struktura Projektowa i zasady prowadzenia projektu (Załącznik nr 9 do umowy) docx 234,0 2018.08.29 51
Załącznik nr 6i do SIWZ - wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 238,7 2018.08.29 31
Załącznik nr 6j do SIWZ - Obowiązek informacyjny (Załącznik nr 11 do umowy) docx 252,2 2018.08.29 34
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie pdf) pdf 88,6 2018.08.29 33
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w formacie xml) xml 130,1 2018.08.29 28
Załącznik nr 8 do SIWZ – Informacje o Wykonawcy niezbędne do sporządzenia umowy docx 216,0 2018.08.29 36

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wniesieniu odwołania (opublikowano 2018-09-11) docx 224,2 2018.09.11 28
Odwołanie Asseco Poland 2018-09-10 pdf 2707,9 2018.09.11 54

Pobierz wszystkie dokumenty