Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.8.2018

"Dostawa przełączników sieciowych dla Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 92,0 2018.08.29 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 192,0 2018.08.29 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o grupie kapitałowej doc 64,5 2018.09.06 23
Zał. 1 - Formularz oferty doc 45,5 2018.08.29 29
Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 43,5 2018.08.29 28
Zał. 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 52,5 2018.08.29 27
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 36,5 2018.08.29 26
Zał. 5 - Opis przedmiotu zamówienia doc 49,5 2018.08.29 42
Zał. 6 - Istotne postanowienia umowy doc 48,5 2018.08.29 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 644,2 2018.09.03 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 344,7 2018.09.06 29

Pobierz wszystkie dokumenty