Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.16.2018

"Termomodernizacja obiektu siedziby Nadleśnictwa Chojna - część 2. III postępowanie."

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 13780,9 2018.08.29 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 20362,9 2018.08.29 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 Formularz oferty pdf 237,7 2018.08.29 34
Załącznik nr 10 - projekt budowlany - instal.sanitarne pdf 4513,4 2018.08.29 33
Załącznik nr 11 - projekt budowlany - konstrukcja pdf 113,3 2018.08.29 34
Załącznik nr 11 - rys. 1 pdf 96,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 11 - rys. 10 pdf 96,2 2018.08.29 34
Załącznik nr 11 - rys. 11 pdf 133,3 2018.08.29 33
Załącznik nr 11 - rys. 12 pdf 75,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 11 - rys. 13 pdf 80,0 2018.08.29 31
Załącznik nr 11 - rys. 14 pdf 113,6 2018.08.29 30
Załącznik nr 11 - rys. 15 pdf 99,3 2018.08.29 36
Załącznik nr 11 - rys. 16 pdf 98,4 2018.08.29 31
Załącznik nr 11 - rys. 17 pdf 169,5 2018.08.29 30
Załącznik nr 11 - rys. 18 pdf 100,1 2018.08.29 31
Załącznik nr 11 - rys. 19 pdf 131,7 2018.08.29 32
Załącznik nr 11 - rys. 2 pdf 123,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 11 - rys. 3 pdf 146,7 2018.08.29 29
Załącznik nr 11 - rys. 4 pdf 232,0 2018.08.29 34
Załącznik nr 11 - rys. 5 pdf 142,2 2018.08.29 30
Załącznik nr 11 - rys. 6 pdf 129,1 2018.08.29 32
Załącznik nr 11 - rys. 7 pdf 131,1 2018.08.29 33
Załącznik nr 11 - rys. 8 pdf 131,2 2018.08.29 34
Załącznik nr 11 - rys. 9 pdf 153,6 2018.08.29 30
Załącznik nr 11 -ekspertyza stanu technicznego pdf 10157,0 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - projekt wykonawczy - architektura pdf 225,8 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - rys. 1 pdf 199,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 12 - rys. 10 pdf 131,5 2018.08.29 30
Załącznik nr 12 - rys. 11 pdf 212,4 2018.08.29 26
Załącznik nr 12 - rys. 12 pdf 127,3 2018.08.29 32
Załącznik nr 12 - rys. 13 pdf 104,9 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - rys. 14 pdf 130,2 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - rys. 15 pdf 1167,6 2018.08.29 29
Załącznik nr 12 - rys. 16 pdf 120,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 12 - rys. 17 pdf 125,3 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - rys. 18 pdf 114,7 2018.08.29 32
Załącznik nr 12 - rys. 19 pdf 82,1 2018.08.29 29
Załącznik nr 12 - rys. 2 pdf 155,2 2018.08.29 33
Załącznik nr 12 - rys. 20 pdf 59,6 2018.08.29 33
Załącznik nr 12 - rys. 21 pdf 87,0 2018.08.29 32
Załącznik nr 12 - rys. 22 pdf 193,3 2018.08.29 33
Załącznik nr 12 - rys. 23 pdf 59,9 2018.08.29 29
Załącznik nr 12 - rys. 24 pdf 93,1 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - rys. 25 pdf 57,3 2018.08.29 30
Załącznik nr 12 - rys. 26 pdf 123,6 2018.08.29 28
Załącznik nr 12 - rys. 3 pdf 165,3 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - rys. 4 pdf 172,0 2018.08.29 32
Załącznik nr 12 - rys. 5 pdf 256,2 2018.08.29 35
Załącznik nr 12 - rys. 6 pdf 69,3 2018.08.29 26
Załącznik nr 12 - rys. 7 pdf 99,4 2018.08.29 31
Załącznik nr 12 - rys. 8 pdf 112,7 2018.08.29 28
Załącznik nr 12 - rys. 9 pdf 115,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 12 - zestawienie robót pdf 86,1 2018.08.29 32
Załącznik nr 13 - projekt wykonawczy - instal.elektryczne pdf 94,7 2018.08.29 29
Załącznik nr 13 - rys. 1 pdf 64,9 2018.08.29 28
Załącznik nr 13 - rys. 10 pdf 90,7 2018.08.29 28
Załącznik nr 13 - rys. 11 pdf 60,5 2018.08.29 29
Załącznik nr 13 - rys. 12 pdf 65,8 2018.08.29 29
Załącznik nr 13 - rys. 13 pdf 618,0 2018.08.29 26
Załącznik nr 13 - rys. 14 pdf 535,8 2018.08.29 28
Załącznik nr 13 - rys. 15 pdf 930,7 2018.08.29 27
Załącznik nr 13 - rys. 16 pdf 181,3 2018.08.29 27
Załącznik nr 13 - rys. 17 pdf 92,2 2018.08.29 26
Załącznik nr 13 - rys. 2 pdf 116,2 2018.08.29 28
Załącznik nr 13 - rys. 3 pdf 316,8 2018.08.29 29
Załącznik nr 13 - rys. 4 pdf 94,0 2018.08.29 31
Załącznik nr 13 - rys. 5 pdf 108,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 13 - rys. 6 pdf 103,0 2018.08.29 28
Załącznik nr 13 - rys. 7 pdf 88,3 2018.08.29 27
Załącznik nr 13 - rys. 8 pdf 122,2 2018.08.29 28
Załącznik nr 13 - rys. 9 pdf 92,1 2018.08.29 29
Załącznik nr 14 - projekt wykonawczy - instal.sanitarne pdf 4754,4 2018.08.29 30
Załącznik nr 14 - projekt wykonawczy - opis techniczny pdf 135,1 2018.08.29 27
Załącznik nr 14 - rys. 1 pdf 135,6 2018.08.29 31
Załącznik nr 15 - projekt wykonawczy - instal.teletechniczne pdf 2116,9 2018.08.29 26
Załącznik nr 16 - projekt wykonawczy - konstrukcja pdf 105,7 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 1 pdf 96,4 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 10 pdf 96,2 2018.08.29 29
Załącznik nr 16 - rys. 11 pdf 133,3 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 12 pdf 75,4 2018.08.29 27
Załącznik nr 16 - rys. 13 pdf 80,0 2018.08.29 26
Załącznik nr 16 - rys. 14 pdf 113,7 2018.08.29 32
Załącznik nr 16 - rys. 15 pdf 107,9 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 16 pdf 98,4 2018.08.29 26
Załącznik nr 16 - rys. 17 pdf 169,5 2018.08.29 27
Załącznik nr 16 - rys. 18 pdf 100,1 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 19 pdf 131,8 2018.08.29 32
Załącznik nr 16 - rys. 2 pdf 123,4 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 3 pdf 146,7 2018.08.29 29
Załącznik nr 16 - rys. 4 pdf 232,0 2018.08.29 30
Załącznik nr 16 - rys. 5 pdf 142,2 2018.08.29 27
Załącznik nr 16 - rys. 6 pdf 129,1 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 7 pdf 131,1 2018.08.29 28
Załącznik nr 16 - rys. 8 pdf 131,3 2018.08.29 27
Załącznik nr 16 - rys. 9 pdf 153,6 2018.08.29 26
Załącznik nr 17 - projekt wykonawczy - monitoring wizyjny zewnętrzny pdf 262,6 2018.08.29 29
Załącznik nr 17 - rys. 1 Rozmieszczenie kamer pdf 223,2 2018.08.29 75
Załącznik nr 17 - rys. 2. Plan Instalacji pdf 481,3 2018.08.29 28
Załącznik nr 17 - rys. 3 SCHEMAT CCTV pdf 246,8 2018.08.29 31
Załącznik nr 18 - ogólna specyfikacja techniczna pdf 231,6 2018.08.29 29
Załącznik nr 19.1. - specyfikacja techniczna - instal.elektryczne pdf 157,2 2018.08.29 30
Załącznik nr 19.2. - specyfikacja techniczna opraw oświetleniowych pdf 46,4 2018.08.29 28
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 215,7 2018.08.29 29
Załącznik nr 20 - specyfikacja techniczna - instal.sanitarne pdf 191,9 2018.08.29 27
Załącznik nr 21 - specyfikacja techniczna - inst.teletech. pdf 254,9 2018.08.29 28
Załącznik nr 22 - szczegółowa spec.techn. - roboty rozbiórkowe pdf 81,0 2018.08.29 26
Załącznik nr 23 - szczeg.spec.techn.-rob.mur,okł.ścian,tynki,konstr.stal. pdf 1138,7 2018.08.29 28
Załącznik nr 24 - szczegółowa spec.techn. - konstrukcje betonowe,żelbetowe pdf 192,8 2018.08.29 27
Załącznik nr 25 - szczegółowa spec.techn. - podłoża i posadzki pdf 628,2 2018.08.29 40
Załącznik nr 26 - szczegółowa spec.techn. - izolacje pdf 168,6 2018.08.29 27
Załącznik nr 27 - szczegółowa spec.techn. - stolarka okienna i drzwiowa pdf 144,0 2018.08.29 28
Załącznik nr 28 - szczegółowa spec.techn. - elewacja pdf 185,4 2018.08.29 29
Załącznik nr 29 - szczegółowa spec.techn. - powłoki malarskie pdf 111,4 2018.08.29 27
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 231,2 2018.08.29 28
Załącznik nr 30 - szczegółowa spec.techn. - nawierzchnie zewnętrzne pdf 199,6 2018.08.29 27
Załącznik nr 31 - specyfikacja techniczna - monitoring wizyjny zewnętrzny pdf 356,8 2018.08.29 32
Załącznik nr 32 - Projektowana charakterystyka energetyczna budynku pdf 150,1 2018.08.29 31
Załącznik nr 33 - Opinia sanitarna ZPWIS pdf 334,8 2018.08.29 29
Załącznik nr 34 - Decyzja ZPWIS pdf 656,5 2018.08.29 30
Załącznik nr 35 - Postanowienie KWPSP pdf 363,8 2018.08.29 30
Załącznik nr 36 - Harmonogram rzeczowy pdf 142,5 2018.08.29 28
Załącznik nr 37 - wzór umowy pdf 382,3 2018.08.29 27
Załącznik nr 38 - Wykaz robót pdf 171,7 2018.08.29 29
Załącznik nr 39 - Wykaz osób pdf 134,0 2018.08.29 28
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 106,4 2018.08.29 27
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 97,1 2018.08.29 28
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 117,5 2018.08.29 28
Załącznik nr 7.1 -przedmiar robót-sanitarna-instal.wewn.-rob.termomodern. pdf 5830,2 2018.08.29 32
Załącznik nr 7.2 - przedmiar robót-sanita pdf 5305,3 2018.08.29 26
Załącznik nr 7.3 -przedmiar robót -monitoring wizyjny zewn. pdf 2066,6 2018.08.29 31
Załącznik nr 7.4 - przedmiar robót -rob.budowlane - termomodernizacja pdf 15062,2 2018.08.29 29
Załącznik nr 7.5 - przedmiar robót -rob.budowlane - pozostałe pdf 11323,0 2018.08.29 32
Załącznik nr 7.6 - przedmiar robót -instal.okablowania sieci teleinformat. pdf 3246,6 2018.08.29 27
Załącznik nr 7.7 - przedmiar robót -instal.elekryczne -pozostałe pdf 2960,1 2018.08.29 26
Załącznik nr 7.8 - przedmiar robót -instal.elektryczne -termomodernizacja pdf 4316,1 2018.08.29 26
Załącznik nr 8 - projekt budowlany - architektura pdf 226,3 2018.08.29 28
Załącznik nr 8 - rys. 1 pdf 202,8 2018.08.29 32
Załącznik nr 8 - rys. 10 pdf 131,5 2018.08.29 29
Załącznik nr 8 - rys. 11 pdf 212,4 2018.08.29 26
Załącznik nr 8 - rys. 12 pdf 127,4 2018.08.29 26
Załącznik nr 8 - rys. 13 pdf 105,0 2018.08.29 26
Załącznik nr 8 - rys. 14 pdf 130,3 2018.08.29 25
Załącznik nr 8 - rys. 15 pdf 90,4 2018.08.29 26
Załącznik nr 8 - rys. 2 pdf 155,3 2018.08.29 27
Załącznik nr 8 - rys. 3 pdf 165,3 2018.08.29 29
Załącznik nr 8 - rys. 4 pdf 172,0 2018.08.29 25
Załącznik nr 8 - rys. 5 pdf 256,2 2018.08.29 28
Załącznik nr 8 - rys. 6 pdf 69,4 2018.08.29 29
Załącznik nr 8 - rys. 7 pdf 99,4 2018.08.29 27
Załącznik nr 8 - rys. 8 pdf 112,7 2018.08.29 26
Załącznik nr 8 - rys. 9 pdf 115,4 2018.08.29 26
Załącznik nr 8 -Informacja BIOZ pdf 46,2 2018.08.29 27
Załącznik nr 9 - projekt budowlany - instal.elektryczne pdf 109,9 2018.08.29 25
Załącznik nr 9 - rys. 1 pdf 64,8 2018.08.29 26
Załącznik nr 9 - rys. 2 pdf 116,2 2018.08.29 27
Załącznik nr 9 - rys. 3 pdf 60,4 2018.08.29 26
Załącznik nr 9 - rys. 4 pdf 85,7 2018.08.29 25
Załącznik nr 9 - rys. 5 pdf 516,0 2018.08.29 25
Załącznik nr 9 - rys. 6 pdf 243,8 2018.08.29 27
Załącznik nr 9 - rys. 7 pdf 522,6 2018.08.29 27
Załącznik nr 9 - rys. 8 pdf 175,9 2018.08.29 28
Załącznik nr 9 - rys. 9 pdf 69,9 2018.08.29 27

Pobierz wszystkie dokumenty