Szczegóły ogłoszenia

KA-2/107/2018

"Dostawa teczek dla uczestników konferencji Wydziału Architektury oraz dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2018.08.29 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 60,7 2018.08.29 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2018.08.29 33
Formularz ofertowy doc 32,2 2018.08.29 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-załącznik 2 do SIWZ doc 44,5 2018.08.29 30
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ doc 74,5 2018.08.29 28
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 11538,2 2018.08.29 49
torba konf. zdjęcie - wzór - zadanie nr 1 pdf 152,5 2018.08.29 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 20,9 2018.09.07 22

Pobierz wszystkie dokumenty