Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-10/18

"Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne doc 135,0 2018.08.28 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy docx 16,6 2018.08.28 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2018.08.28 36
Projekt umowy doc 66,0 2018.08.28 32
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 73,5 2018.08.28 40
Wykaz usług doc 37,5 2018.08.28 38
Wzór formularza oferty doc 54,0 2018.08.28 35

Pobierz wszystkie dokumenty