Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-40/18

"Zakup sprzętu medycznego dla Izby Przyjęć Szpitala Św. Józefa przy ul. B.Krysiewicza 7/8 w Poznaniu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 886,5 2018.08.27 19

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o zmianie siwz pdf 116,5 2018.09.03 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
specyfikacja pdf 1451,1 2018.08.27 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
pytania i odpowiedzi pdf 227,6 2018.09.05 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,1 2018.08.27 11
formularz cenowy docx 54,2 2018.08.27 56
Formularz oferty docx 21,7 2018.08.27 16
informacja z otwarcia ofert pdf 52,9 2018.09.07 8
Modyfikacja Formularz oferty docx 21,9 2018.09.03 5
modyfikacja wzór umowy pdf 551,2 2018.09.03 3
ogłoszenie o zmianie pdf 45,5 2018.09.03 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,8 2018.08.27 12
unieważnienie zam. nr 4,5,6 pdf 72,5 2018.09.07 1
wzór umowy pdf 832,5 2018.08.28 10

Pobierz wszystkie dokumenty