Szczegóły ogłoszenia

CRZP/88/2018/AEZ

"Remont elewacji - budynku C - ETAP III Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 608419-N-2018 pdf 227,0 2018.08.24 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 345,0 2018.08.24 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,5 2018.08.24 34
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.08.24 34
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.08.24 33
4_Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018.08.24 35
5_Wykaz osób doc 38,0 2018.08.24 30
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2018.08.24 31
7_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018.08.24 34
8_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.08.24 31
9_Wzór umowy_-_Remont elekwacji- budynek C- ETAP II DOC 140,0 2018.08.24 32
_10_Dokumentacja przetargowa zip 107638,2 2018.08.24 43

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 547,1 2018.09.11 44

Pobierz wszystkie dokumenty