Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-426/18

"Dostawa 3 szt komputerów przenośnych (laptopów) dla WIEiT - KC-zp.272-426/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 136,9 2018.08.24 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 64,0 2018.08.24 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2018.10.02 42
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,8 2018.08.24 62
Wzór formularza oferty doc 25,5 2018.08.24 56
Wzór umowy - dostawy doc 34,7 2018.08.24 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 426 xml 120,9 2018.08.24 54
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.10.02 46

Pobierz wszystkie dokumenty