Szczegóły ogłoszenia

KA-2/106/2018

"Strefa rekreacyjna na terenie Kampusu Warszawska między bud. (10-61) Działownia W-23 a bud. (10-11) Magazynem W-19, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,1 2018.08.22 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 204,5 2018.08.22 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.08.22 44
Formularz ofertowy doc 53,0 2018.08.22 43
Opis przedmiotu zamówienia zip 1848,0 2018.08.22 48
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018.08.22 46
Projekt umowy doc 198,5 2018.08.22 46
Wykaz osób doc 36,0 2018.08.22 46
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.08.22 47
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.08.22 47

Pobierz wszystkie dokumenty