Szczegóły ogłoszenia

KA-2/106/2018

"Strefa rekreacyjna na terenie Kampusu Warszawska między bud. (10-61) Działownia W-23 a bud. (10-11) Magazynem W-19, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,1 2018.08.22 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 204,5 2018.08.22 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2018.08.22 10
Formularz ofertowy doc 53,0 2018.08.22 11
Opis przedmiotu zamówienia zip 1848,0 2018.08.22 17
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018.08.22 9
Projekt umowy doc 198,5 2018.08.22 11
Wykaz osób doc 36,0 2018.08.22 8
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.08.22 12
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2018.08.22 9

Pobierz wszystkie dokumenty