Szczegóły ogłoszenia

KA-2/105/2018

"Remont pomieszczeń Instytutu M-6 i Laboratorium M-11 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej , Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 71,0 2018.08.22 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 228,5 2018.08.22 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018.08.22 52
Formularz ofertowy doc 54,0 2018.08.22 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 55,5 2018.08.22 53
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 39,5 2018.08.22 53
Projekt umowy doc 225,0 2018.08.22 51
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1661,9 2018.08.22 95
Wykaz osób doc 35,5 2018.08.22 49
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.08.22 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2018.08.22 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2018.09.07 64
Powiadomienie o wizji lokalnej pdf 225,0 2018.08.24 48

Pobierz wszystkie dokumenty