Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-440/18

"Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-440/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,8 2018.08.22 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,5 2018.08.22 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,7 2018.08.22 52
Formularz oferty doc 54,5 2018.08.22 47
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.08.22 49
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 24,6 2018.08.22 49
Wykaz osób doc 40,0 2018.08.22 46
Wykaz robót doc 45,5 2018.08.22 52
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.08.22 43
Wzór umowy doc 234,0 2018.08.22 48
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.08.22 45

Pobierz wszystkie dokumenty