Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-440/18

"Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-440/18 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,8 2018.08.22 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,5 2018.08.22 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,7 2018.08.22 12
Formularz oferty doc 54,5 2018.08.22 14
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2018.08.22 12
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 24,6 2018.08.22 7
Wykaz osób doc 40,0 2018.08.22 10
Wykaz robót doc 45,5 2018.08.22 13
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.08.22 9
Wzór umowy doc 234,0 2018.08.22 11
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2018.08.22 11

Pobierz wszystkie dokumenty