Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.15.2018

"Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego - leśniczówki l-ctwa Piasek. III postępowanie"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 12210,4 2018.08.22 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 17791,8 2018.08.22 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1- Formularz oferty pdf 236,5 2018.08.22 34
Załącznik nr 10 - Spec. techn. wyk. i odbioru robót budowlanych pdf 133,5 2018.08.22 33
Załącznik nr 11 - Szczeg.spec.techn.wyk. i odb.robót instal.sanit. pdf 99,5 2018.08.22 30
Załącznik nr 12 - Spec.tech.wyk. i odbioru robót monitoring zewn. pdf 790,3 2018.08.22 37
Załącznik nr 13 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na b pdf 46,6 2018.08.22 35
Załącznik nr 14 - Opis techniczny do projektu budowlanego pdf 107,3 2018.08.22 34
Załącznik nr 15 - Opis techniczny uzupełniający do projektu budowlanego pdf 53,3 2018.08.22 64
Załącznik nr 16 - Projekt budowlany - rys. 1 pdf 170,8 2018.08.22 40
Załącznik nr 16 - Projekt budowlany - rys. 2 pdf 128,9 2018.08.22 33
Załącznik nr 16 - Projekt budowlany - rys. 3 pdf 77,5 2018.08.22 36
Załącznik nr 16 - Projekt budowlany - rys. 4 pdf 153,6 2018.08.22 33
Załącznik nr 16 - Projekt budowlany - rys. 5 pdf 97,0 2018.08.22 32
Załącznik nr 16 - Projekt budowlany - rys. 6 pdf 87,2 2018.08.22 34
Załącznik nr 16 - Projekt budowlany - rys. 7 pdf 130,6 2018.08.22 28
Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy - rys 8 pdf 83,9 2018.08.22 31
Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy - rys. 10 pdf 70,8 2018.08.22 30
Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy - rys. 11 pdf 117,1 2018.08.22 34
Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy - rys. 12 pdf 93,4 2018.08.22 40
Załącznik nr 17 - Projekt wykonawczy - rys. 9 pdf 109,9 2018.08.22 33
Załącznik nr 18 - Opis techniczny instalacje elektryczne pdf 51,9 2018.08.22 37
Załącznik nr 19 - Projekt budowlany - instalacje elektryczne - rys. 1 pdf 386,9 2018.08.22 32
Załącznik nr 19 - Projekt budowlany - instalacje elektryczne - rys. 2 pdf 68,4 2018.08.22 34
Załącznik nr 19 - Projekt budowlany - instalacje elektryczne - rys. 3 pdf 88,5 2018.08.22 34
Załącznik nr 19 - Projekt budowlany - instalacje elektryczne - rys. 5 pdf 289,9 2018.08.22 31
Załącznik nr 19 - Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne - rys. 4 pdf 293,5 2018.08.22 32
Załącznik nr 2 - oświaczenie o spełnianiu warunków pdf 216,0 2018.08.22 32
Załącznik nr 20 - Opis techniczny instalacje sanitarne pdf 129,8 2018.08.22 36
Załącznik nr 21 - Projekt budowlany - instalacje sanitarne - rys. 1 pdf 137,9 2018.08.22 32
Załącznik nr 21 - Projekt budowlany - instalacje sanitarne - rys. 2 pdf 55,3 2018.08.22 34
Załącznik nr 21 - Projekt budowlany - instalacje sanitarne - rys. 3 pdf 117,9 2018.08.22 30
Załącznik nr 21 - Projekt budowlany - instalacje sanitarne - rys. 4 pdf 114,1 2018.08.22 33
Załącznik nr 21 - Projekt budowlany - instalacje sanitarne - rys. 5 pdf 288,4 2018.08.22 33
Załącznik nr 21 - Projekt budowlany - instalacje sanitarne - rys. 6 pdf 105,8 2018.08.22 33
Załącznik nr 22 - Opis techniczny konstrukcja pdf 121,2 2018.08.22 30
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 1 pdf 139,7 2018.08.22 34
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 2 pdf 117,3 2018.08.22 33
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 3 pdf 118,6 2018.08.22 31
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 4 pdf 98,7 2018.08.22 32
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 5 pdf 77,5 2018.08.22 29
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 6 pdf 127,4 2018.08.22 29
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 7 pdf 104,1 2018.08.22 31
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 8 pdf 149,6 2018.08.22 35
Załącznik nr 23 - Projekt budowlany - konstrukcja - rys. 9 pdf 103,9 2018.08.22 33
Załącznik nr 24 - Projekt wykonawczy monitoring zewnętrzny pdf 646,9 2018.08.22 33
Załącznik nr 25 - Projekt wykonawczy - monitoring zewnętrzny - rys. 1 pdf 193,8 2018.08.22 34
Załącznik nr 25 - Projekt wykonawczy - monitoring zewnętrzny - rys. 2 pdf 248,2 2018.08.22 31
Załącznik nr 25 - Projekt wykonawczy - monitoring zewnętrzny - rys. 3 pdf 217,9 2018.08.22 31
Załącznik nr 25 - Projekt wykonawczy - monitoring zewnętrzny - rys. 4 pdf 198,4 2018.08.22 38
Załącznik nr 26 - Decyzja pozwolenie na budowę pdf 284,4 2018.08.22 29
Załącznik nr 27 - Opinia geotechniczna pdf 6141,9 2018.08.22 29
Załącznik nr 28 - wzór umowy pdf 371,2 2018.08.22 30
Załącznik nr 29 - Wykaz robót pdf 143,2 2018.08.22 32
Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wyklucznia pdf 231,8 2018.08.22 29
Załącznik nr 30 - Wykaz osób pdf 106,6 2018.08.22 30
Załącznik nr 4 - Niewiążący wzór zobowiązania... pdf 105,8 2018.08.22 34
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynal. lub braku przynal.do gr.kapit. pdf 95,5 2018.08.22 30
Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia pdf 118,3 2018.08.22 31
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót pdf 17254,5 2018.08.22 31
Załącznik nr 8 - Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 153,1 2018.08.22 28
Załącznik nr 9 - Spec.techn.wyk. i odbioru robót, roboty budowlane Kody CPV pdf 464,7 2018.08.22 36

Pobierz wszystkie dokumenty