Szczegóły ogłoszenia

ZP/38/2018

"Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 346,8 2018.08.22 94

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 82,0 2018.08.22 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1-14 wzór umowy dostawa aparatury załącznik 4 doc 108,5 2018.08.22 67
15 wzór umowy zakup karatetki załącznik 4a doc 100,5 2018.08.22 57
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,1 2018.08.22 63
Formularz ofertowy pakiet 1 - załącznik nr 2 doc 57,5 2018.08.22 71
Formularz ofertowy pakiet 15 - załącznik nr 2B doc 57,5 2018.08.22 65
Formularz ofertowy pakiet 16 - załącznik nr 2C doc 56,0 2018.08.22 61
Formularz ofertowy pakiety 2-14 - załącznik nr 2A doc 57,5 2018.08.22 84
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 26,6 2018.08.22 59
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 239,5 2018.08.22 75
obowiązek informacyjny- RODO załącznik do SIWZ doc 56,5 2018.08.22 67
Pakiet 1 - Wieża endoskopowa z endoskopami i wyposażeniem v2 doc 263,5 2018.08.22 61
Pakiet 10 - Materace przeciwodleżynowe doc 123,5 2018.08.22 66
Pakiet 11 - Wózki do trasnportu chorych w pozycji leżącej z napędem elektryc doc 130,5 2018.08.22 68
Pakiet 12 - Diatermia chirurgiczna doc 122,5 2018.08.22 59
Pakiet 13 - Urządzenie do oznaczania wskaźnika kostkowo-ramiennego doc 110,0 2018.08.22 48
Pakiet 14 - Wózek reanimacyjny doc 113,5 2018.08.22 61
Pakiet 15 - Karetka transportowa z wyposażeniem doc 326,5 2018.08.22 60
Pakiet 16 - System do planowania zabiegów ortopedycznych wraz ze stacją diag doc 165,5 2018.08.22 57
Pakiet 2 - Szafa do przechowywania endoskopów doc 182,0 2018.08.22 58
Pakiet 3 - System rejestracji i analizy EKG metodą holtera oraz systemrejest doc 280,0 2018.08.22 72
Pakiet 4 - Elektrokardiograf doc 140,5 2018.08.22 65
Pakiet 5 - Inkubator zamknięty doc 132,0 2018.08.22 60
Pakiet 6 - Kardiomonitory z centralami monitorującymi i monitorowaniem rzutu doc 231,0 2018.08.22 78
Pakiet 7 - Ultrasonograf (I) - O.Kliniczny Chirurgii Ogólnej doc 211,0 2018.08.22 64
Pakiet 8 - Ultrasonograf (II) - O. Położnictwa i Ginekologii doc 187,0 2018.08.22 70
Pakiet 9 - Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie doc 141,0 2018.08.22 69
umowa pakiet 16-4b docx 30,9 2018.08.22 53
Umowa powierzenia przetwarzania danych - załącznik 4c doc 107,0 2018.08.22 60
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,1 2018.08.22 63
zał.nr 1 - arkusz asortymentowo-cenowy doc 175,0 2018.08.22 76
załącznik nr 8-wadium doc 46,0 2018.08.22 70
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,5 2018.08.22 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 38,7 2018.09.04 76

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,5 2018.09.07 120

Pobierz wszystkie dokumenty