Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.2.VIII.2018

"Dostawa leków i wyrobów medycznych"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 267,5 2018.08.22 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 241,0 2018.08.22 40
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 110,0 2018.08.22 43
Załącznik nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy xls 388,0 2018.08.22 118
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ doc 302,5 2018.08.22 15
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie RODO doc 26,0 2018.08.22 14
Załącznik nr 5 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 30,5 2018.08.22 15
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 39,5 2018.08.22 15
Załącznik nr 7 do SIWZ - istotne postanowienia umowy doc 87,5 2018.08.22 21

Pobierz wszystkie dokumenty