Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.11.2018

""Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno." Etap II.2 Przebudowa"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 300,2 2018.08.21 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10919,8 2018.08.21 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 62,0 2018.08.21 10
zał.1a-TECR ETAP II.2 xls 35,0 2018.08.21 12
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 42,5 2018.08.21 9
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2018.08.21 10
zał.4 zobowiązanie do oddania zasobów doc 35,0 2018.08.21 8
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 36,0 2018.08.21 10
zał.6 wykaz osób doc 44,5 2018.08.21 8
zał.7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,0 2018.08.21 10
zał.8 Umowa roboty (3) pdf 646,6 2018.08.21 12
zał.9a -PB Klesno zip 68239,2 2018.08.21 14
zał.9b - PW Klesno zip 38794,0 2018.08.21 13
zał.9c -PROJEKT ARANŻACJI zip 32537,0 2018.08.21 13
zał.9d - PW_ZMIANY ŹRÓDŁO CIEPŁA zip 3300,4 2018.08.21 12
zał.9e - STWiOR zip 1545,0 2018.08.21 13
zał.9f- PRZEDMIARY zip 314,5 2018.08.21 20
zał.9_OPZ ETAP II.2 pdf 344,7 2018.08.21 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 329,7 2018.09.03 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 299,4 2018.09.05 7

Pobierz wszystkie dokumenty