Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.11.2018

""Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Klesno." Etap II.2 Przebudowa"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 300,2 2018.08.21 38

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 10919,8 2018.08.21 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 Formularz Ofertowy doc 62,0 2018.08.21 32
zał.1a-TECR ETAP II.2 xls 35,0 2018.08.21 35
zał.2 Oświadczenie o wykluczeniu doc 42,5 2018.08.21 32
zał.3 Oświadczenie o warunkach udziału doc 47,5 2018.08.21 32
zał.4 zobowiązanie do oddania zasobów doc 35,0 2018.08.21 30
zał.5 wykaz wykonanych robót doc 36,0 2018.08.21 31
zał.6 wykaz osób doc 44,5 2018.08.21 31
zał.7 oświadczenie gr. kapitałowa doc 43,0 2018.08.21 31
zał.8 Umowa roboty (3) pdf 646,6 2018.08.21 32
zał.9a -PB Klesno zip 68239,2 2018.08.21 35
zał.9b - PW Klesno zip 38794,0 2018.08.21 36
zał.9c -PROJEKT ARANŻACJI zip 32537,0 2018.08.21 40
zał.9d - PW_ZMIANY ŹRÓDŁO CIEPŁA zip 3300,4 2018.08.21 32
zał.9e - STWiOR zip 1545,0 2018.08.21 40
zał.9f- PRZEDMIARY zip 314,5 2018.08.21 42
zał.9_OPZ ETAP II.2 pdf 344,7 2018.08.21 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 329,7 2018.09.03 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 299,4 2018.09.05 45

Pobierz wszystkie dokumenty