Szczegóły ogłoszenia

ZP/3202/D/1/18

"dostawa 10 kompletów klimakonwektorów dla Collegium Polonicum"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 606605 docx 26,9 2018.08.21 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP3202D118 doc 159,5 2018.08.21 33
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 22,1 2018.08.21 30
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 76,0 2018.08.21 24
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 75,5 2018.08.21 23
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niewykluczeniu doc 45,5 2018.08.21 24
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenia o podwykonawcach doc 47,5 2018.08.21 23
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy docx 42,9 2018.08.21 22

Pobierz wszystkie dokumenty