Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.30.2018

"Przebudowa istniejących czterech zjazdów gruntowych na zjazdy o nawierzchni twardej w leśnictwach Tatynia i Zalesie"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 350,4 2018.08.21 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 339,1 2018.08.21 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.0 Plan orientacyjny pdf 1088,8 2018.08.21 37
2.0 Przekroje normalne pdf 406,4 2018.08.21 39
3.0 Plan sytuacyjny pdf 404,1 2018.08.21 36
Decyzje na przebudowę zjazdów pdf 1181,3 2018.08.21 38
KO Zjazdy pdf 61,3 2018.08.21 37
Opinia KWP TOR pdf 72,0 2018.08.21 40
Opinia ZZDW TOR pdf 77,0 2018.08.21 41
Opis techniczny - zjazdy Lasy pdf 518,7 2018.08.21 48
Opis techniczny TOR pdf 675,8 2018.08.21 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pdf 439,9 2018.08.21 43
Plan sytuacyjny - zjazdy TOR pdf 662,8 2018.08.21 40
PR Zjazdy pdf 83,9 2018.08.21 40
SST Zjazdy pdf 1382,2 2018.08.21 42
Umowa Przebudowa zjazdów 08 i 09 pdf 155,3 2018.08.21 44
Uzgodnienie projektów zjazdów pdf 639,7 2018.08.21 47
Wzór oferty z RODO przebudowa zjazdów pdf 328,7 2018.08.21 36
Załącznik do SIWZ_grupa kapitałowa zjazdy pdf 237,3 2018.08.21 38
zjazdy -wykaz robót pdf 277,6 2018.08.21 38

Pobierz wszystkie dokumenty