Szczegóły ogłoszenia

S.270.1.30.2018

"Przebudowa istniejących czterech zjazdów gruntowych na zjazdy o nawierzchni twardej w leśnictwach Tatynia i Zalesie"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 350,4 2018.08.21 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 339,1 2018.08.21 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.0 Plan orientacyjny pdf 1088,8 2018.08.21 9
2.0 Przekroje normalne pdf 406,4 2018.08.21 10
3.0 Plan sytuacyjny pdf 404,1 2018.08.21 10
Decyzje na przebudowę zjazdów pdf 1181,3 2018.08.21 10
KO Zjazdy pdf 61,3 2018.08.21 8
Opinia KWP TOR pdf 72,0 2018.08.21 9
Opinia ZZDW TOR pdf 77,0 2018.08.21 9
Opis techniczny - zjazdy Lasy pdf 518,7 2018.08.21 11
Opis techniczny TOR pdf 675,8 2018.08.21 11
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału pdf 439,9 2018.08.21 9
Plan sytuacyjny - zjazdy TOR pdf 662,8 2018.08.21 11
PR Zjazdy pdf 83,9 2018.08.21 9
SST Zjazdy pdf 1382,2 2018.08.21 9
Umowa Przebudowa zjazdów 08 i 09 pdf 155,3 2018.08.21 12
Uzgodnienie projektów zjazdów pdf 639,7 2018.08.21 9
Wzór oferty z RODO przebudowa zjazdów pdf 328,7 2018.08.21 10
Załącznik do SIWZ_grupa kapitałowa zjazdy pdf 237,3 2018.08.21 7
zjazdy -wykaz robót pdf 277,6 2018.08.21 10

Pobierz wszystkie dokumenty