Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/17/08/01/2018

"obsługa pocztowa na przesyłki do 50g i powyżej 50g krajowe i zagraniczne"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 58,8 2018.08.17 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 211,0 2018.08.17 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2018.08.17 24
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2018.08.17 19
istotnepostanowieni doc 49,0 2018.08.17 19
klauzularododoumowy doc 34,0 2018.08.17 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2018.08.17 16
Oświadczenie RODO doc 23,0 2018.08.17 20
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 57,0 2018.08.17 20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2018.08.17 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 540,5 2018.08.22 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2018.08.27 17

Pobierz wszystkie dokumenty